Poznaj nasze kierunki studiów

Ogólnopolski Tydzień Kariery z udziałem naszych wykładowców

Data utworzenia: 25 października 2019r.

Ogólnopolski Tydzień Kariery z udziałem naszych wykładowców

Na zaproszenie Szkoły Języków Obcych Face2Face pracownicy Małopolskiej Uczelni Państwowej zaangażowali się w tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Realizacja tego przedsięwzięcia miała na celu stymulowanie inicjatyw związanych z rozwojem zawodowym – obejmowała m.in. poradnictwo, szkolenia, warsztaty, które dedykowane są osobom w różnym wieku.

W dniu 23 października 2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mari Skłodowskiej- Curie w Andrychowie wykład na temat  „Obecne trendy w edukacji, czyli co warto studiować, by znaleźć dobrą pracę?” wygłosił mgr Piotr Czech z Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego, natomiast dzień później 24 października w Powiatowym Zespole nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach odbyła się prelekcja połączona z prezentacją multimedialną przeprowadzona przez dr Bożenę Tyran – pracownika Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas maturalnych. Wykładowcy omówili m.in. zagadnienia związane z równowagą na rynku pracy, zawodami deficytowymi i nadwyżkowymi oraz kierunki zmian w strukturze zawodowo-kwalifikacyjnej. Podczas spotkań prelegenci przedstawili także ofertę edukacyjną naszej Uczelni.

Składamy serdeczne podziękowania dla Pani dr Bożeny Tyran i dla Pana mgra Piotra Czecha za włączenie się w projekt i za przekazanie wielu interesujących informacji licealistom. Słowa podziękowania kierujemy także do Face2 Face za zaproszenie naszej Uczelni do udziału w wydarzeniu.