Poznaj nasze kierunki studiów

Organizacja gospodarki komunalnej w gminie – spotkanie z Prezesem Zarządu Tomaszem Czubkiem

Data utworzenia: 20 grudnia 2018r.

Organizacja gospodarki komunalnej w gminie – spotkanie z Prezesem Zarządu Tomaszem Czubkiem

W ramach wizyt studyjnych organizowanych w Instytucie Zarządzania i Inżynierii Produkcji studenci w dniu 15 grudnia mieli okazję zapoznać się z zasadami organizacji usług komunalnych w gminie. Zaproszony gość dr Tomasz Czubek- Prezes Zarządu Zakładu Komunalnego Gminy Oświęcim sp. z o.o. przybliżył studentom formalno-prawne zasady organizacji usług komunalnych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz opowiedział o działalności spółki, którą zarządza- w szczególności o głównych problemach w aspekcie realizacji usług komunalnych w gminie, czy o działalności inwestycyjnej spółki.

Zakład Komunalny Gminy Oświęcim Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezince powstał we wrześniu 2015 r. Misją Spółki jest realizacja zadań Gminy Oświęcim w zakresie gospodarki komunalnej, a także inwestycyjnej poprzez zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, jak i podmiotów prowadzących działalność na jej terenie. We wrześniu br. została oddana w użytkowanie Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną w Porębie Wielkiej- inwestycja realizowana w ramach działalności spółki. Do innych znaczących zadań wykonywanych na terenie Gminy Oświęcim przez spółkę należą między innymi: budowa lokalnej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną w Grojcu oraz budowa kanalizacji grawitacyjnej w Rajsku.

autor: Luiza Mańkowska-Wróbel