Poznaj nasze kierunki studiów

Organizacja zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021

Data utworzenia: 23 września 2020r.

Organizacja zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021

Drodzy Studenci oraz Pracownicy Uczelni,

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 100/2020 JM Rektora MUP Oświęcim w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021, z  którego wynika m.in., że:

  • od nowego roku akademickiego wprowadza się możliwość kształcenia hybrydowego na wszystkich poziomach i formach kształcenia na uczelni,
  • w przypadku nauczania zdalnego, zaleca się korzystanie z następujących narzędzi: platforma edukacyjna Moodle oraz Microsoft Teams,
  • pierwsze zajęcia z każdego przedmiotu – zaplanowane dla wszystkich studentów
    I roku – prowadzi się w formie tradycyjnej,
  • dopuszcza się przeprowadzenie indywidualnej realizacji i zaliczenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się tutaj: Zarządzenie 100 – 2020 w sprawie organizacji zajęc dydaktycznych w roku akademickim 2020 2021

Jednocześnie pragniemy zaprosić wszystkich na oficjalny fanpage Uczelni, gdzie w dniu  23.09.2020 r. o godz. 13:00 Pan Prorektor ds. Studentów dr Radosław Folga postara się wyjaśnić szczegóły dotyczące organizacji nowego roku akademickiego.