Poznaj nasze kierunki studiów

Organizacja zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022

Data utworzenia: 9 lipca 2021r.

Organizacja zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022

Zgodnie z Zarządzeniem nr 59/2021 Rektora Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 06 lipca 2021 roku w sprawie: organizacji zajęć dydaktycznych w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w roku akademickim 2021/2022 informujemy, że

kształcenie w Małopolskiej Uczelni Państwowej  w roku akademickim 2021/2022 będzie prowadzone w formie kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego.

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem:

Zarządzenie 59-2021 ws. organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021-2022

 

UWAGA!

W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej w kraju oraz wejścia w życie nowych regulacji prawnych z tym związanych zasady organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 mogą ulec zmianie.