Poznaj nasze kierunki studiów

Ostatni zjazd uczestników III cyklu projektu Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy – za nami!

Data utworzenia: 22 lipca 2021r.

Grupa dzieci uczestniczących w projekcie Oświęcimski Uniwersytet Mlodego Odkrywcy stoi i pozuje do ostatniego wspólnego zdjęcia z dyplomami ukończenia projektu w rękach

W sobotę 10 lipca br., w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, odbył się ostatni zjazd uczestników III cyklu projektu Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy.

Dzieci oraz młodzież podzielone na sześć grup, w trzech przedziałach wiekowych zrealizowały 2 tematy. Zajęcia odbyły się z zachowaniem zalecanych przez Sanepid środków ostrożności.

Po zakończonym zjeździe dzieciom oraz rodzicom wręczone zostały certyfikaty uczestnictwa w projekcie, a także drobne upominki.


Ostatni zjazd zamykał projekt „Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, który realizowany był w murach oświęcimskiej Uczelni od stycznia 2019 roku.

Projekt podzielony był na III cykle. W każdym z nich dzieci, młodzież oraz rodzice zrealizowali po 36 tematów w trakcie 18 spotkań.

W ramach projektu organizowane były liczne spotkania dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców. Uczestniczyło w nich prawie 100 osób.

Uczestnicy projektu w wieku 6 – 16 lat, podnieśli kompetencje  w obszarze matematyczno – przyrodniczym, językowym, ICT, rozumienia i kreatywności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i umiejętności pracy zespołowej.

Ponadto poprzez udział w warsztatach i zajęciach dydaktycznych rodzice i opiekunowie prawni mieli także możliwość, w tym samym czasie co dzieci, podnieść kompetencje społeczno-wychowawcze.


Projekt Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

Wszystkim uczestnikom i dydaktykom bardzo dziękujemy za zaangażowanie w projekcie oraz czas wypełniony wiedzą i dobrą zabawą!