Poznaj nasze kierunki studiów

Ostatnie dni rekrutacji na kierunek Pielęgniarstwo!

Data utworzenia: 19 lutego 2020r.

Ostatnie dni rekrutacji na kierunek Pielęgniarstwo!

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

informuje, że rekrutacja na semestr letni w roku akademickim 2019/2020

na kierunek Pielęgniarstwo – studia I stopnia

trwa do 21 lutego 2020 r!

 


UWAGA!

Oferujemy zupełną nowość – studia w systemie stacjonarnym (bezpłatnym!) w formie weekendowej. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele oraz przez 2 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych!

Studia będą całkowicie darmowe dla Polaków oraz obcokrajowców, którzy posiadają kartę Polaka.

Dla wszystkich pozostałych osób koszt za semestr to 2500 zł.


Aby dokonać wpisu na studia, należy złożyć komplet wymaganych dokumentów w Sekretariacie Instytutu Nauk o Zdrowiu, pok. 1.14 Collegium Primum.

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji i wymaganych dokumentów można znaleźć w poniższym linku:

Zapraszamy!