Poznaj nasze kierunki studiów

Ostatnie dwa terminy obowiązkowego szkolenia BHP dla studentów I roku!

Data utworzenia: 4 listopada 2020r.

Ostatnie dwa terminy obowiązkowego szkolenia BHP dla studentów I roku!

Szanowni Studenci I roku!

Przypominamy wszystkim studentom I roku (tym, którzy jeszcze nie brali udziału w szkoleniu oraz osobom przyjętym w turze uzupełniającej rekrutacji), że zostały dwa ostatnie terminy obowiązkowego jednorazowego szkolenia BHP dla:

studentów stacjonarnych:

II termin: 09.11 /poniedziałek/ godz. 12.00

oraz

studentów niestacjonarnych:

II termin: 06.11 /piątek/ godz. 17.00

W szkoleniu zobowiązani są wziąć udział wszyscy studenci I roku (pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich) w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Szkolenie odbywać się będzie online na platformie e-learningowej Moodle:

https://e-learning.uczelniaoswiecim.edu.pl/login/index.php,  – w zakładce odpowiednio: Szkolenie – BHP – stacjonarne 2020/2021 oraz Szkolenie – BHP – niestacjonarne 2020/2021.
Każdy student zobligowany jest do założenia konta na tej platformie i uczestniczenia w tym szkoleniu w jednym z podanych powyżej terminów.