Poznaj nasze kierunki studiów

Ostatnie posiedzenie Rady Uczelni w kadencji JM Rektora prof. zw. dr. hab. Witolda Stankowskiego

Data utworzenia: 12 sierpnia 2020r.

Ostatnie posiedzenie Rady Uczelni w kadencji JM Rektora prof. zw. dr. hab. Witolda Stankowskiego

W poniedziałek 10 sierpnia 2020 roku w murach Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, odbyło się posiedzenie Rady Uczelni, ostatnie w kadencji JM Rektora prof. zw. dr. hab. Witolda Stankowskiego.

Podczas obrad, Rada Uczelni na czele z Przewodniczącym Panem Grzegorzem Koniorem, w związku z dobiegającą końca kadencją JM Rektora, złożyła szczególne podziękowania Panu Profesorowi Witoldowi Stankowskiemu za kierowanie Uczelnią w latach 2012-2020, wyrażając przy tym wdzięczność za ogrom pracy, poświęcenie i zaangażowanie w rozwój oświęcimskiej Alma Mater.