Poznaj nasze kierunki studiów

Ostatnie posiedzenie Senatu Uczelni kadencji 2016 – 2020

Data utworzenia: 17 lipca 2020r.

Ostatnie posiedzenie Senatu Uczelni kadencji 2016 – 2020

W dniu 9 lipca 2020 roku w Sali Senackiej naszej Uczelni odbyło się ostatnie posiedzenie Senatu w kadencji 2016 – 2020.

Jednym z punktów uroczystego posiedzenia Senatu było pożegnanie JM Rektora prof. dr. hab. Witolda Stankowskiego. W imieniu całej wspólnoty akademickiej słowa podziękowania JM Rektorowi przekazała Rektor – Elekt dr Sonia Grychtoł. Także w imieniu Dyrektorów Instytutów wyrazy podziękowania złożyła Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego prof. MUP dr hab. Alina Górniok – Naglik.

JM Rektor podziękował za lata współpracy kierownictwu Uczelni: Paniom Prorektor, w szczególności Pani Prorektor ds. Studentów dr Sonii Grychtoł za dynamikę w sprawowaniu funkcji, Pani Prorektor ds. Nauczania i Ogólnych dr Katarzynie Wadoń – Kasprzak, Pani Kanclerz dr Katarzynie Matusiak, Pani Kwestor Justynie Kuglin, kierującej Rektoratem Justynie Jeleń, kierownikom działów uczelni, studentom zasiadającym w Senacie i Samorządowi Studenckiemu, administracji, obsłudze, wskazując jednocześnie na sukcesy, osiągnięcia, rozbudowe kampusu uczelni, nowe kierunki studiów, które złożyły się na zauważalną pozycję Uczelni w mieście, powiecie, regionie Małopolski Zachodniej.

Przy tradycyjnym torcie zakończono uroczyste posiedzenie Senatu.