Poznaj nasze kierunki studiów

Oświęcimska Uczelnia współautorem oraz współwłaścicielem patentu P.446456

Data utworzenia: 22 listopada 2023r.

składanie wniosków stypendialnych do 28 lutego 2023

Mamy przyjemność poinformować, że Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu złożyła zgłoszenie patentowe nr P.446456 do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, którego oświęcimska Alma Mater jest współautorem oraz współwłaścicielem.  Zgłoszenie pt. „stanowisko wibracyjne” dotyczy stanowiska służącego do badania odporności spoin czujników temperatury na wibrację przy zadanej temperaturze.

Patent został zainicjowany i opracowany przez pracowników Instytutu Nauk Inżynieryjno-Technicznych: prof. zw. dr. hab. inż. Igora Kurytnika oraz dr. inż. Marcina Tomasika i przedstawicieli firmy LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. z Limanowej.