Poznaj nasze kierunki studiów

Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Data utworzenia: 3 stycznia 2019r.

Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Departament Funduszy Europejskich i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pełniący rolę Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), w listopadzie 2018 roku, rozstrzygnęli konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 na działania związane z realizacją „Trzeciej Misji Uczelni”, czyli opracowaniem programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Spośród 247 Uczelni, które przystąpiły do konkursu, pozytywnie oceniono 211 programów. Wśród zwycięzców znalazł się projekt opracowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu pod nazwą: Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy.

Głównym celem projektu jest podniesienie u 174 osób, w tym: 58 dzieci w wieku 6-9 lat, 58 w wieku 10-12 lat, 58 w wieku 13-16 poziomu kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, w obszarze matematyczno – przyrodniczym, posługiwania się językami obcymi, ICT, rozumienia i kreatywności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy oraz podniesienie u 60 rodziców poziomu kompetencji społecznych i wychowawczych, poprzez udział w zajęciach dydaktycznych.

 

Projekt przyczyni się do osiągnięcia ww. celu poprzez:

– udział w/w osób w programach kształcenia odpowiadających potrzebom lokalnych pracodawców i zgodnych ze strategiami rozwoju miasta Oświęcim i powiatu oświęcimskiego, opracowanych wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji;

– udział dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat oraz ich rodziców w cyklu zajęć w PWSZ organizowanych przy współpracy z podmiotem/mi działającymi na rzecz edukacji.

 

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 216 osób, w tym:

– 72 dzieci w wieku 6-9 lat,

– 72 osób w wieku 10-12 lat,

– 72 osób w wielu 13-16 lat,

– 75 rodziców.

 

Dzieci i nastolatkowie, to grupa uzdolnionych młodych osób, które poszukują możliwości rozwijania swoich zainteresowań.

 

Łączna wysokość projektu: 559 811,25 zł