Poznaj nasze kierunki studiów

Otworzyliśmy Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w naszej Uczelni

Data utworzenia: 11 czerwca 2019r.

Otworzyliśmy Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w naszej Uczelni

W dniu 10 czerwca 2019 r. w naszej Uczelni odbyło się niezwykłe wydarzenie. Uroczyście otwarliśmy Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.

W wydarzeniu udział wzięli obok władz Uczelni Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa  Wyższego Jarosław Gowin, Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek- Żelazko, Poseł na Sejm RP Józef Brynkus, a także przedstawiciele władz samorządowych, instytucji współpracujących z Uczelnią oraz dyrektorzy i przełożone pielęgniarki okolicznych szpitali powiatowych.

Centrum Symulacji Medycznej, składające się z siedmiu sal odwzorowujących środowisko szpitalne,  będzie pierwszym oraz najnowocześniejszym Centrum w Małopolsce Zachodniej i stanowić będzie nowoczesną bazę dydaktyczną przeznaczoną dla studentów kierunku pielęgniarstwo.

Dzięki budowie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej studenci i nauczyciele akademiccy będą mogli realizować ćwiczenia, a także zajęcia praktyczne przy pomocy zaawansowanych symulatorów wysokiej wierności,  fantomów najnowszej generacji oraz supernowoczesnych trenażerów.

Kształcenie w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej oparte na metodzie symulacji medycznej, która dzięki zastosowaniu realnych scenariuszy w pomieszczeniach imitujących sale szpitale, pozwala na realizację wysokiej jakości kształcenia, a szczególnie na wypracowaniu wysokiego poziomu umiejętności praktycznych, co jest niezwykle ważne w pracy zawodowej pielęgniarek i pielęgniarzy.

„Możemy z dumą powiedzieć, że kadry pielęgniarskie w Polsce, dzięki Centrum Symulacji Medycznej, kształcone są na poziomie światowym. (…) Dzięki tej inwestycji wszyscy możemy mieć gwarancje, że gdy trafi się nieszczęście i potrzeba, to chorzy trafią pod opiekę pielęgniarek i pielęgniarzy kształconych na najwyższym poziomie, z jakim dziś na świecie możemy mieć do czynienia” – powiedział Mnister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz dodała, że: „ Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych będzie wykorzystywać innowacyjne rozwiązania dla jak najlepszego odtworzenia możliwej sytuacji klinicznej. Studenci nie tylko w praktyce będą mogli zastosować nabytą wiedzę teoretyczną, ale też ćwiczyć tzw. kompetencje miękkie: zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji, umiejętność kreatywnego wykorzystywania wiedzy, współpracę i komunikację. To właśnie takie kompetencje, poza wiedzą specjalistyczną, są poszukiwane i potrzebne w procesie wzmacniania innowacyjności naszej gospodarki.”

Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek- Żelazko podkreśliła także, że w całym kraju ma powstać 35 takich centrów, dzięki którym wprowadzona zostanie nowa jakość kształcenia na kierunkach pielęgniarskich. „Symulatory, trenażery, manekiny, fantomy odwzorowują naturalne sytuacje, w których pielęgniarka może się spotkać na każdym stanowisku pracy. Pozwalają na wielokrotne powtarzanie czynności, aż do osiągnięcia perfekcji.”– powiedziała Pani Wiceminister.