Poznaj nasze kierunki studiów

Pamięć o 35-tej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Data utworzenia: 3 stycznia 2017r.

Pamięć o 35-tej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

W 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce wyrażamy wielkie uznanie dla tych wszystkich Polaków, którzy walczyli wtedy o suwerenną oraz niepodległą Polskę. Ofiarom stanu wojennego, zamordowanym górnikom w kopalni „Wujek”, represjonowanym, internowanym działaczom ruchu „Solidarności” oddajemy hołd, szacunek, a przede wszystkim pamięć.

W imieniu społeczności akademickiej

Uczelni PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

prof. zw. dr hab. Witold Stankowski