Poznaj nasze kierunki studiów

Patronat MUP Oświęcim nad zespołami klasowymi LO w Trzebini

Data utworzenia: 15 listopada 2019r.

Patronat MUP Oświęcim nad zespołami klasowymi LO w Trzebini

W dniu 14 listopada 2019 r.  JM Rektor prof. zw. dr hab. Witold Stankowski podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy naszą Uczelnią a  Liceum Ogólnokształcącym w Trzebini.

W podpisaniu umowy udział obok JM Rektora wzięła  Pani Anna Duda Prezes Stowarzyszenia proobronno – oświatowego KADET, które prowadzi Liceum w Trzebini, a także Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr Wiesława Kołodziej.

Na mocy porozumienia nasza oświęcimska Alma Mater obejmie patronatem zespoły klasowe szkoły z Trzebini. Ponadto współpraca między instytucjami będzie obejmować spotkania konsultacyjne, udziały pracowników, uczniów i studentów w organizowanych warsztatach, konferencjach, czy pokazach.

W ramach tej umowy odbyły się zajęcia pokazowe dla uczniów klas medycznych.