Poznaj nasze kierunki studiów

”Pielęgniarstwo bliżej symulacji medycznej” – warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli

Data utworzenia: 17 maja 2022r.

Kobieta stoi i prowadzi wyklad a grupa ludzi siedzi przy stole konferencyjnym i słucha

Zakład Pielęgniarstwa i Centrum Symulacji Medycznej Instytutu Nauk o Zdrowiu MUP im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu przeprowadził warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli z zakresu pracy nauczyciela akademickiego – instruktora w Centrum Symulacji Medycznej pt.: ”PIELĘGNIARSTWO BLIŻEJ SYMULACJI MEDYCZNEJ”

W programie uwzględniono część teoretyczną i praktyczną:

  1. Zastosowanie fantomów w symulacji medycznej i ich ograniczenia techniczne – mgr Ł. Naglik;
  2. Metody prowadzenia zajęć w Centrum Symulacji Medycznej. Doświadczenia własne – dr n. med. W. Kołodziej;
  3. Przygotowanie stanowiska symulacji NW, Check-list, organizacja i przeprowadzenie egzaminu OSCE – mgr J. Noga, mgr E. Hałatek;
  4. Przykładowa symulacja wysokiej wierności – dr n. med. A. Kocięba – Łaciak;
  5. Projektowanie scenariusza zajęć w symulacji, układanie Check-list. Praca z aplikacją dla scenariuszy CSM MUP.