Poznaj nasze kierunki studiów

Pierwsze obrony online za nami!

Data utworzenia: 12 maja 2020r.

Pierwsze obrony online za nami!

7 maja 2020 roku po raz pierwszy w historii Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu odbyły się obrony w formie zdalnej.

Studenci kierunku Informatyka, którzy bronili się tego dnia, otrzymali tytuł inżyniera.

Egzaminy dyplomowe zostały przeprowadzone w siedzibie Uczelni, w obecności przewodniczącej komisji dr inż. Katarzyny Pantoł, przy jednoczesnym połączeniu zdalnym z profesorem Piotrem Porwikiem i dr inż. Hafedem Zghidi.

Za pośrednictwem Microsoft Teams, studenci mieli możliwość udostępniania pulpitu, dzięki czemu promotor i recenzent mogli obserwować przygotowane przez nich prezentacje. Ponadto poprzez wykorzystanie konferencji wideo istniała również możliwość zadawania pytań.

Komisja serdecznie gratuluje otrzymania  wysokich ocen oraz życzy, aby uzyskany tytuł zawodowy przyniósł Państwu satysfakcję z wykonywanej pracy, a także motywację do dalszego samorozwoju.