Poznaj nasze kierunki studiów

Pierwsze spotkanie Zespołu ds. Systemu Kontroli Zarządczej

Data utworzenia: 8 kwietnia 2019r.

Pierwsze spotkanie Zespołu ds. Systemu Kontroli Zarządczej

W związku z powołaniem Pełnomocnika Rektora ds. Systemu Kontroli Zarządczej oraz Zespołu ds. Systemu Kontroli Zarządczej, w dniu 4 kwietnia 2019 roku, odbyło się w Sali Senatu spotkanie Zespołu ds. SKZ, w którym uczestniczył JM Rektor PWSZ w Oświęcimiu prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, a także Kwestor Uczelni mgr Justyna Kuglin, pełnomocnik Rektora  ds. kontroli zarządczej dr Katarzyna Piskrzyńska oraz mecenas Uczelni Mikołaj Miścicki.

Celem spotkania było omówienie kluczowych działań, które będą podejmowane w Uczelni, zgodnie z obowiązującymi standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych oraz  zapisem ustawy o finansach publicznych.

Szczególną uwagę poświęcono procesowi zarządzania ryzykiem, gdyż od jego skuteczności uzależniony jest stopień realizacji założonych celów i zadań, dlatego też powinien przebiegać on w sposób udokumentowany.

Spotkania dotyczące kluczowych działań podejmowanych na Uczelni będą odbywać się cyklicznie.