Poznaj nasze kierunki studiów

Planujesz odbyć praktykę zawodową? Zrealizuj ją za granicą – w ramach programu Erasmus+!

Data utworzenia: 12 grudnia 2017r.

Planujesz odbyć praktykę zawodową? Zrealizuj ją za granicą – w ramach programu Erasmus+!

Studencie,
planujesz odbyć obowiązkową praktykę zawodową oraz chcesz:
– wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą  w trakcie studiów oraz poszerzyć ją o wiedzę specjalistyczną,
– zdobyć dodatkowe umiejętności niezbędne do podjęcia wymarzonej pracy zawodowej,
– podnieść własne kompetencje językowe,
– nawiązać nowe znajomości i zdobyć międzynarodowe kontakty,

 

ZWIĘKSZ WŁASNE SZANSE NA RYNKU PRACY i SKORZYSTAJ Z SZANSY, JAKĄ DAJE PROGRAM ERASMUS+
ZREALIZUJ PRAKTYKĘ ZA GRANICĄ!

PRAKTYKĘ MOŻESZ ZREALIZOWAĆ W INSTYTUCJACH tj:
a) publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo,
b) instytucja publiczna na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym,
c) instytut badawczy, placówka naukowo-badawcza,
d) fundacja, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa,
e) szkoła/instytut/ośrodek edukacyjny (na dowolnym poziomie, począwszy od kształcenia na poziomie przedszkolnym),
f) instytucja tj. biblioteka, szpital, muzeum itp.,
g) instytucja prowadząca poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne,
h) uczelnia partnerska współpracująca z PWSZ Oświęcim.


KRAJE, W KTÓRYCH MOŻESZ ZREALIZOWAĆ PRAKTYKĘ: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.


CZAS TRWANIA PRAKTYKI: od 2 do 12 miesięcy (optymalny czas to 3 miesiące).

Praktyka może być zrealizowana w okresie wakacyjnym.


KRYTERIA UDZIAŁU: *
1) znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym aktywny udział i realizację praktyki,
2) ukończony pierwszy semestr studiów,
3) złożenie kompletu wymaganych dokumentów,
4) przystąpienie do procesu rekrutacji, w tym do egzaminu językowego,
5) integralność praktyki z programem studiowanego kierunku.

*wszystkie kryteria udziału oraz rekrutacji do wyjazdu znajdują się w Regulaminie wyjazdów studentów na praktyki zagraniczne


Na realizację praktyki zagranicznej  zapewniamy stypendium z programu Erasmus+, a dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej przewidziane jest dodatkowe wsparcie socjalne z budżetu PO WER. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Ponadto:
– udostępniamy oferty praktyk zagranicznych dostępne w serwisach internetowych wspomagających poszukiwanie miejsc odbywania zagranicznej praktyki dostosowanej do oczekiwań studenta,

– zapewniamy udział w kursie językowym on-line realizowanym przez cały okres trwania praktyki zagranicznej, abyś mógł podnieść swoje kompetencje językowe.

Zapoznaj się z procedurą realizacji wyjazdu na praktykę zagraniczną tutaj oraz terminami rekrutacji tutaj.

Niezbędne informacje znajdziesz w zakładce Studia/Erasmus+/Dla studentów/Wyjazdy na praktyki.


Masz pytania?

Napisz: erasmus@pwsz-oswiecim.edu.pl

Zadzwoń: 33 842-98-13

Zapraszamy!