Poznaj nasze kierunki studiów

Plebiscyt Edukacyjny 2023

Data utworzenia: 23 stycznia 2024r.

Plebiscyt na nauczyciela roku Gazety Krakowskiej- gala z laureatami

Mamy zaszczyt poinformować, że Pani mgr Monika Gibała – wykładowca akademicki Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu z Instytutu Nauk Humanistycznych została zgłoszona w roku szkolnym 2023/2024 przez uczniów i ich rodziców do nagrody dla najbardziej zaangażowanych, cenionych i lubianych nauczycieli w ramach prestiżowego Ogólnopolskiego Plebiscytu Edukacyjnego prowadzonego w naszym województwie przez „Gazetę Krakowską” i „Dziennik Polski”. Patronem honorowym Plebiscytu Edukacyjnego 2023 w Małopolsce jest Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Celem plebiscytu jest nagrodzenie najbardziej charyzmatycznych i kreatywnych nauczycieli. Takich, którzy nie tylko doskonale przekazują wiedzę, lecz także mają umiejętność nawiązywania relacji, cieszą się autorytetem i sympatią zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Nauczycieli z pasją, wyróżniających się serdecznością, takich, którzy są dobrymi wychowawcami.

W kolejnej edycji największego w Polsce Plebiscytu Edukacyjnego laureaci byli wybierani w głosowaniu najpierw w każdym mieście i powiecie, następnie w skali województwa i w ogólnopolskim finale. Laureatów wyłoniło głosowanie, które było prowadzone na każdym szczeblu edukacji – od przedszkola aż po wyższą uczelnię.

Pani mgr Monika Gibała w głosowaniu zajęła I miejsce w powiecie oświęcimskim w kategorii klas 0-3 i uzyskała Tytuł Nauczyciela Roku w wymienionej kategorii. Na co dzień  prowadzi  również zajęcia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i zajmuje się przygotowaniem młodych pedagogów do wykonywania zawodu.

Dnia 19.01.2024r. pani mgr Monika Gibała została zaproszona przez redakcję Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego na uroczyste spotkanie podsumowujące Ogólnopolski Plebiscyt Edukacyjny 2023r. na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Podczas spotkania odebrała dyplom oraz medal.