Poznaj nasze kierunki studiów

Początek wiosny zwiastuje owocną współpracę

Data utworzenia: 29 marca 2018r.

Początek wiosny zwiastuje owocną współpracę

W dniu 22.03.2018 r podpisano List Intencyjny dotyczący współpracy w zakresie wspólnych przedsięwzięć naukowych realizowanych przez pracowników Instytutu Nauk Humanistycznych na kierunkach filologia angielska i germańska z językiem angielskim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu oraz Instytutem filologii angielskiej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.
Współpraca będzie obejmowała organizację wspólnych konferencji, spotkań naukowych nauczycieli akademickich oraz integrację studenckich kół naukowych działających w obrębie kierunków. Dodatkowym celem będzie wymiana doświadczeń dydaktycznych i szeroko pojęta współpraca naukowa obydwu środowisk.
W spotkaniu uczestniczyły Prorektor ds. studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego dr n. o zdr. Sonia Grychtoł oraz Prodziekan ds. studenckich Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu mgr Ewa Kraus.