Poznaj nasze kierunki studiów

Podstawy bezpieczeństwa systemów informatycznych – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Data utworzenia: 19 stycznia 2021r.

Podstawy bezpieczeństwa systemów informatycznych – szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W dniu 20.01.2021 w godzinach od 9.00 do 15.00 na platformie ZOOM odbędzie się szkolenie „podstawy bezpieczeństwa systemów informatycznych” organizowane w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie” dla grupy pracowników administracyjnych naszej Uczelni.

Celem szkolenia jest przedstawienie sposobów bezpiecznego korzystania z systemu informatycznego i usług internetowych oraz zagrożeń z tym związanych. Uczestnicy szkolenia nauczą się jak wykorzystywać możliwości technologii z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa informacji.

 

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne. Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.