Poznaj nasze kierunki studiów

Podsumowanie działalności organizacji studenckich

Data utworzenia: 8 marca 2023r.

Pani Rektor dr n. o zdr. Sonia Grychtoł, prof MUP i Pan dr Radosław Folga Prorektor ds. Studenckich i Promocji spotykają się w auli z studentami należącymi do organizacji studenckich

W miniony czwartek, 2 marca 2023 r. miało miejsce spotkanie władz Małopolskiej Uczelni Państwowej z przedstawicielami i opiekunami studenckich kół naukowych oraz reprezentantami Samorządu Studenckiego. Celem było  podsumowanie  działalności organizacji w 2022 r. Była to także okazja do omówienia wydarzeń, które czekają MUP w 2023 r.

Spotkanie rozpoczęła Pani Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP, która podziękowała studentom za aktywną działalność w uczelnianych organizacjach i kołach naukowych. Wyraziła także nadzieję, że z roku na rok inicjatyw oddolnych będzie przybywało i więcej młodych ludzi będzie zaangażowanych w życie studenckich Uczelni.

Z kolei Prorektor ds. Studenckich i Promocji dr Radosław Folga, koordynujący działalność organizacji studenckich, zachęcał do zgłaszania swoich pomysłów, podkreślając, że aktywny udział w organizacjach studenckich jest niewątpliwie wartością dodaną do studiowania.

Za swoją działalność w 2022 r. na wyróżnienie zasługują m.in.: Studenckie Koło Dietetyków, Studenckie Koło Inicjatyw Przedsiębiorczych SKIP, a także Studenckie Koło Naukowe Matematyków, pokazujące, że pomysłowość i chęci do nauki, a nie kwota dofinansowania są najwartościowsze w całym procesie zdobywania wiedzy.

Aktualnie w Małopolskiej Uczelni Państwowej działa 13 organizacji studenckich, zrzeszających ponad 100 studentów, które chętnie powitają w swoich szeregach nowych członków.