Poznaj nasze kierunki studiów

Podsumowanie działalności Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów Rodziny

Data utworzenia: 3 lutego 2021r.

Podsumowanie działalności Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów Rodziny

Rok 2020 dla nikogo nie należał do łatwych, a wiele zaplanowanych wydarzeń z racji edukacji zdalnej nie mogło się odbyć, jednak mimo to Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Rodziny zrealizowało wiele zaplanowanych sobie na ten rok celów.

Przede wszystkim SKN Pedagogów Rodziny zdobyło w 2020 r. Laur Uczelni w kategorii: organizacja studencka. Wyróżnienie przyznawane za  szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz Uczelni.

Ponadto aktywnie działające w Kole studentki, brały czynny udział w licznych konferencjach naukowych.  Uczestniczyły m.in.: w kilku edycjach Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej OMNIBUS, w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,E-factory of Science”, w Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Wyzwania globalne. Doświadczenia Europy Środkowo – Wschodniej” oraz w Ogólnopolskiej Studencko – Doktoranckiej e-Konferencji Naukowej ,,Rola rodzeństwa na różnych etapach życia człowieka”.

Członkinie Koła wzięły również udział bierny w III Ogólnopolskiej Konferencji ,,Rodzeństwo i jego odsłony”, w V e-konferencji LiveKid „Zainspirowani w przedszkolu” oraz w 4. Kongresie Kół Naukowych „IKONA”.

Warto również wspomnieć, że studentki działające w KNPR w ubiegłym roku napisały 2 artykuły naukowe, a także uczestniczyły w wielu kursach i szkoleniach.

Wśród licznych działań SKN Pedagogów Rodziny wymienić można również organizację ciekawych, bezpłatnych warsztatów dla studentów MUP Oświęcim, a jedną z największych inicjatyw w 2020 r. było zorganizowanie wraz z Zakładem Pedagogiki Opiekuńczej i Pracy Socjalnej, Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej e-Konferencji Naukowej pt. „Rola rodzeństwa na różnych etapach życia człowieka”, która odbyła się 15 grudnia 2020 r. Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, wzięło w niej udział wielu przedstawicieli różnych ośrodków akademickich z całej Polski.

Wśród działań Koła Naukowego nie zabrakło również akcji charytatywnych oraz inicjatyw społecznych (np. akcja zbierania znaczków pocztowych, czy 24-dniowe wyzwanie grudniowe).

SKNPR nawiązało także współpracę z Kołem Naukowym Myśli Personalistycznej Jana Pawła II w Krakowie „Traditio”, które działa na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Rodziny nie zwalnia tempa i szykuje się na równie owocny rok 2021. Członkinie koła już zaczęły aktywnie działać, między innymi poprzez codzienne zamieszczanie na fanpage`u Koła cytatów pedagogicznych.

Zachęcamy do śledzenia działalności SKN Pedagogów Rodziny, a wszystkich studentów i studentki zainteresowanych zasileniem szeregów Koła zapraszamy do kontaktu.

Autor: Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Rodziny