Poznaj nasze kierunki studiów

Podsumowanie IV Konferencji Naukowej „Inżynieria produkcji późnej nowoczesności”

Data utworzenia: 17 stycznia 2018r.

Podsumowanie IV Konferencji Naukowej  „Inżynieria produkcji późnej nowoczesności”

W dniu 16.01.2018 r. w Auli im. Kazimierza Piechowskiego odbyła się IV Konferencja Naukowa z cyklu „Inżynieria produkcji późnej nowoczesności” zorganizowana przez Instytut Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Myślą przewodnią konferencji były wyzwania stawiane gospodarce, społeczeństwu przez „4 Rewolucję Przemysłową” w szczególności w zakresie zrównoważonego, inteligentnego rozwoju.

Konferencję otworzyła Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji – dr Joanna Stuglik. Zgromadzonych przywitał także JM Rektor PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu prof. zw. dr hab. Witold Stankowski. Referat wprowadzający pt.: „Wyzwania strategii odpowiedzialnego rozwoju”  wygłosił prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Janikowski.

Kolejne referaty dotyczyły praktycznych aspektów funkcjonowania przemysłu w realiach 4 rewolucji przemysłowej. Zostały wygłoszone w trzech panelach plenarnych:

Panel Plenarny nr 1 – Inteligentne metody zarządzania rozwojem obejmował prezentacje przedstawiające rzeczywiste rozwiązania stosowane w inteligentnych fabrykach jak GE w Bielsku-Białej, wykorzystanie systemu GIS dla optymalizacji usytuowania biorafinerii oraz wyzwania w zakresie przemysłu 4.0.

Panel Plenarny nr 2 – Inteligentne systemy logistyczne w służbie zrównoważonego rozwoju to debata na temat wykorzystania dronów w systemach transportowych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem magazynami wielkopowierzchniowymi.

Panel Plenarny 3 – Odpowiedzialne strategie rozwoju w środowisku okołomedycznym skupiony został wokół zagadnień dotyczących kosztów likwidacji gospodarstw rolnych, dietetyki, czy  problemów w służbie zdrowia.

Wśród znakomitych prelegentów znaleźli się, obok pracowników naukowych naszej Uczelni, przedstawiciele różnych znaczących ośrodków akademickich, w tym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu czy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Dodatkowym elementem uatrakcyjniającym, a także upraktyczniającym wymiar konferencji była sesja posterowa. W ramach sesji doktoranci oraz naukowcy zaprezentowali swoje osiągnięcia w zakresie prowadzonych badań naukowych i praktycznych wdrożeń. Za ich przygotowanie dziękujemy współpracującemu z naszą Uczelnią Uniwersytetowi Rolniczemu w Krakowie.

W wydarzeniu wzięło udział blisko  140 osób, reprezentujących zarówno środowiska akademickie, jak i otoczenie społeczno-gospodarcze Uczelni. Obok gości swój udział zaznaczyli  studenci, dla których była to kolejna okazja do zapoznania  się z realnymi problemami przemysłu oraz gospodarki.

Z zaproszenia skorzystali także tegoroczni maturzyści z Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu.

Honorowy patronat nad konferencją objęło Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Prezydent Miasta Oświęcim oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej.

 

Za wsparcie konferencji dziękujemy także:

   Fabryce Maszyn i Urządzeń „OMAG” Sp. z o.o. g

Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Oświęcimiu h

Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oświęcimiu j