Poznaj nasze kierunki studiów

Podziękowania podczas posiedzenia Senatu

Data utworzenia: 18 listopada 2019r.

Podziękowania podczas posiedzenia Senatu

Podczas pierwszego w roku akademickim 2019/2020 posiedzenia Senatu Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu Jego Magnificencja Rektor prof. zw. dr hab. Witold Stankowski złożył wyrazy podziękowania dla Pani Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji dr Joanny Stuglik za trud i zaangażowanie w uruchomienie 19- tego  już kierunku studiów w naszej Uczelni – Ekonomii II stopnia.

Pan Rektor przekazał także wielkie gratulacje dla  Pani Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr Wiesławy Kołodziej za otrzymanie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz uzyskanie akredytacji na kolejne 4 lata dla kierunku Pielęgniarstwo I i II stopnia.