Poznaj nasze kierunki studiów

Podziękowanie dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Data utworzenia: 24 lutego 2017r.

Podziękowanie dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

9 grudnia 2016 r. odbył się Maraton Pisania Listów, którego inicjatorem było Studenckie Koło Naukowe „Logos Activus” działające w naszej uczelni. Celem organizacji warsztatów było poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z prawami człowieka, rozwijanie myślenia strategicznego i planowania, skutecznego komunikowania się, formułowania przekazu, rozumienia zasad aktywizmu oraz podejmowania działań.

Stowarzyszenie Amnesty International, które było pomysłodawcą inicjatywy wyraziło serdeczne podziękowanie za organizację wydarzenia i wsparcie w walce o poszanowanie praw człowieka.

 Podziękowanie za Maraton Pisania Listów