Poznaj nasze kierunki studiów

Pogotowie matematyczne

Data utworzenia: 19 lutego 2018r.

Pogotowie matematyczne

W związku z dużym zainteresowaniem, zamieszczamy wpis dotyczący harmonogramu kursu.

kurs maturalny z matematyki

BEZPŁATNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU MATURALNEGO  Z MATEMATYKI
Instytut Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza
Witolda Pileckiego w Oświęcimiu organizuje nieodpłatny kurs
z matematyki przygotowujący do egzaminu maturalnego i podjęcia studiów w PWSZ Oświęcim

Kurs obejmuje 24 godziny zajęć lekcyjnych.  W ramach kursu zostaną omówione między innymi zagadnienia programowe z matematyki w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym, których znajomość jest konieczna do uczestniczenia w wykładach i zajęciach z matematyki prowadzonych w ramach studiów w PWSZ.

Zajęcia prowadzić będą pracownicy Instytutu Informatyki PWSZ Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego.

 

Tematyka kursu:

 

  1. Funkcje trygonometryczne kąta ostrego i rozwartego oraz ich zastosowanie w planimetrii- prowadzący dr Janina Duda – termin 2.03.18r. –  15.30 – 17.45;
  2. Stereometria – prowadzący dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak-termin 9.03.18r. – godz. 15.30-17.45;
  3. Wielomiany i funkcje wymierne – prowadzący dr Janina Duda-termin 16.03.18r. – godz. 15.30 – 17.45;
  4. Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa – prowadzący dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak – termin 23.03.18r. – godz. 15.30 – 17.45;
  5. Geometria analityczna – prowadzący dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak – termin 6.04.18r. – godz. 15.30 – 17.45;
  6. Ciągi liczbowe – prowadzący dr Janina Duda – termin 13.04.18r. – godz. 15.30 – 17.45;
  7. Rozwiązywanie zadań z różnych działów matematyki – prowadzący dr Janina Duda – termin 20.04.18r. – godz. 15.30 – 17.45;
  8. Rozwiązywanie zadań z różnych działów matematyki – prowadzący dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak – termin 27.04.18r. – godz. 15.30 – 17.45;

 Miejsce zajęć: sala 1.07 Collegium Primum PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w  Oświęcimiu.

 

Zapisy na kurs można przesłać pocztą elektroniczną: prorektor@pwsz-oswiecim.edu.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!