Poznaj nasze kierunki studiów

„Pokonać stres” poradnik współautorstwa dra Mateusza Warchała

Data utworzenia: 3 stycznia 2017r.

„Pokonać stres” poradnik współautorstwa dra Mateusza Warchała

W dniu 22 listopada br. w siedzibie Fundacji im. Friedricha Eberta (Friedrich Ebert Stiftung) w Warszawie odbyła się promocja poradnika „Pokonać stres”, którego Fundacja jest wydawcą. Współautorem poradnika „Pokonać stres” jest wykładowca Naszej Uczelni dr Mateusz Warchał.

Jest to pierwsza tego typu pozycja adresowana do strony społecznej – pracowników i członków związków zawodowych reprezentujących sektor banków, handlu i ubezpieczeń. Z badań OECD wynika, że pracownicy w Polsce należą do jednych z najbardziej zestresowanych w Europie. Problem dotyczy szczególnie sektora bankowego. Celem poradnika jest przybliżenie czytelnikom praktycznych sposobów radzenia sobie ze stresem, w tym zarządzania czasem i relaksacji.

o6589dIntegralną część spotkania stanowiło odczytanie petycji w zakresie ochrony prawnej pracowników przed skutkami stresu zawodowego skierowanej do Pani Minister Elżbiety Rafalskiej. Dr Mateusz Warchał zwrócił uwagę, że regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania stresowi w pracy w Polsce wymagają jak najszybszego wdrożenia z uwagi na fakt, że Polska nie zaimplementowała do tej pory zapisów Europejskiego Porozumienia Ramowego Dotyczącego Stresu Związanego z Pracą sygnowanego w 2004 roku.

Podczas prezentacji poradnika głos zabrali Dyrektor Przedstawicielstwa Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce Pan Roland Feicht oraz Pan Alfred Bujara –Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.

Więcej informacji o spotkaniu można przeczytać m.in. na stronie:

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Solidarnosc-bankowcow-chce-wpisania-do-Kodeksu-pracy-ochrony-przed-skutkami-stresu-3618378.html