Poznaj nasze kierunki studiów

„Polityka rachunkowości, przychody, podatek dochodowy, różnice kursowe i finansowanie zewnętrzne w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej” szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

Data utworzenia: 28 maja 2021r.

„Polityka rachunkowości, przychody, podatek dochodowy, różnice kursowe i finansowanie zewnętrzne w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej” szkolenie w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”

W dniach 31 maja i 1 czerwca w godzinach 08.30-14.30 na platformie ClickMeeting odbędzie się szkolenie pt. „Polityka rachunkowości, przychody, podatek dochodowy, różnice kursowe i finansowanie zewnętrzne w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej”, organizowane dla pracowników Uczelni w ramach projektu „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu”.

Szkolenie obejmuje szczegółowy zakres MSR/MSSF dotyczący definiowania polityki rachunkowości, elementów dotyczących przychodów i powiązanych z nimi kontraktów długoterminowych.

W trakcie kursu poruszone zostaną również kwestie związane z podatkiem dochodowych, leasingiem oraz kwestiami związanymi z finansowaniem zewnętrznym jak i ze zmianami kursów walut obcych.

Wszystkie szkolenia organizowane w ramach projektu są dla uczestników bezpłatne.

Projekt jest dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.