Poznaj nasze kierunki studiów

Porozumienie Publicznych Uczelni Zawodowych z Agencją Rozwoju Przemysłu

Data utworzenia: 22 marca 2019r.

Porozumienie Publicznych Uczelni Zawodowych z Agencją Rozwoju Przemysłu

Podczas I Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, które odbyło się w Płocku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zgromadzeniem Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych a Agencją Rozwoju Przemysłu. Obok Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina, w podpisaniu porozumienia udział wzięli JM Rektor naszej Uczelni prof. zw. dr hab. Witold Stankowski – Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, Paweł Kolczyński – wiceprezes ARP oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku prof. Maciej Słodki.

Zachęcamy do przeczytania szczegółowej relacji: https://www.gov.pl/web/nauka/nowy-poziom-rozwoju-kadr-dla-przemyslu-arp-i-publiczne-uczelnie-zawodowe-podpisaly-porozumienie