Poznaj nasze kierunki studiów

Porozumienie z Beskidzką Izbą Gospodarczą

Data utworzenia: 12 stycznia 2024r.

Porozumienie z Beskidzką Izbą Gospodarczą

W środę, 10 stycznia 2024 r. JM Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu dr Sonia Grychtoł, prof. MUP zawarła porozumienie dotyczące współpracy z Beskidzką Izbą Gospodarczą reprezentowaną przez Panią Annę Bednarską  – Dyrektor Biura Izby Gospodarczej.

Współpraca będzie obejmować m.in.: realizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, badawczych, promocyjnych, szkoleniowych, rozwojowych i innych, mających na celu propagowanie wiedzy oraz jej transfer do gospodarki.

Warto podkreślić, że Beskidzka Izba Gospodarcza (wcześniej: Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej) od 1990 roku aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym regionu, w budowaniu jego wizerunku i odradzaniu się tradycji samorządu gospodarczego, sięgającego na Podbeskidziu początku XIX wieku. Co roku organizuje konkurs Firma Roku organizowany pod hasłem „Samorządy Przedsiębiorcom”, wspólnie z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej oraz Starostwami Powiatowymi z Bielska, Żywca i Cieszyna. Konkurs ten, stanowiący święto lokalnej przedsiębiorczości, mający na celu uhonorowanie najlepszych firm z regionu wyróżniających się wskaźnikami ekonomicznymi, prowadzoną polityką zrównoważonego rozwoju czy podejmowanymi działaniami na rzecz rozwoju lokalnych środowisk, stanowi doskonały przykład współpracy biznesu, samorządu gospodarczego i lokalnych władz. Bielska Izba stara się również podkreślać rolę i znaczenie firm rodzinnych, budowanych i rozwijanych przez kolejne pokolenia przedsiębiorców.

Dzięki podpisanemu porozumieniu Uczelnia pozyskała partnera, z którym będzie mogła realizować wspólne projekty i przedsięwzięcia.