Poznaj nasze kierunki studiów

Porozumienie z Gminą Zator

Data utworzenia: 5 lipca 2017r.

Porozumienie z Gminą Zator

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w dniu 13 czerwca 2017 r. zawarła porozumienie z Gminą Zator w zakresie praktyk studenckich. Celem porozumienia jest usprawnienie realizacji zajęć praktycznych objętych programem kształcenia Uczelni oraz prowadzenia badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych, technicznych, społecznych i humanistycznych.

W imieniu Uczelni porozumienie podpisała  Kanclerz dr n. med. Katarzyna Matusiak.

Mamy nadzieję, że współpraca przyniesie obopólne korzyści. POROZUMIENIE GMINA ZATOR-1 POROZUMIENIE GMINA ZATOR-2