Poznaj nasze kierunki studiów

Posiedzenie Rady Praktyków i Nauki 12.01.2017r.

Data utworzenia: 24 stycznia 2017r.

Posiedzenie Rady Praktyków i Nauki 12.01.2017r.

Dnia 12 stycznia 2017 o godz.11:30 odbyło się drugie posiedzenie Rady Praktyków i Nauki działającej przy Instytucie Zarządzania i Inżynierii Produkcji. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu. Reprezentowane były władze miasta (Prezydent Miasta Oświęcimia p. Janusz Chwierut), przedstawiciele nauki (pracownicy naukowi uczelni) oraz przedsiębiorcy (Prezes Przedsiębiorstwa Maszyn i Urządzeń OMAG sp. z o.o., Prezes Drew-Inwest sp. z o.o.).
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Pan Łukasz Dziędziel. W porządku obrad znalazły się zagadnienia związane z tematami aktualnie najistotniejszymi dla rozwoju kierunków kształcenia. Dyrektor Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji dr Joanna Stuglik przedstawiła, jakie zmiany w planach studiów dla realizowanych przez Instytut kierunków kształcenia zostały wprowadzone dzięki pracom Rady. W kolejnym punkcie posiedzenia Dyrektor Instytutu zaprezentowała przebieg oraz rezultaty wizyty Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Zarządzanie. Podkreśliła duże uznanie ze strony wizytujących dla dbałości władz Instytutu o ścisły kontakt z otoczeniem społeczno-gospodarczym, co znalazło swe odzwierciedlenie w zapisie, jako tzw. „dobre praktyki”. W tym miejscu dr Joanna Stuglik podziękowała wszystkim za wkład, jaki wnoszą w ten ważny aspekt funkcjonowania Uczelni. Następnie nastąpiła prezentacja planowanych nowych specjalności od 01.10.2017.
W efekcie burzliwej dyskusji zostały określone konkretne propozycje nowych specjalności oraz najważniejszych ich elementów, szczególnie tych o wymiarze praktycznym.
Posiedzenie zakończył Przewodniczący Rady Pan Łukasz Dziędziel, Prezes Fabryki Maszyn
i Urządzeń OMAG sp. z o.o., dziękując za przybycie oraz owocne obrady.