Poznaj nasze kierunki studiów

Posiedzenie w siedzibie ZIAD Bielsko-Biała

Data utworzenia: 11 sierpnia 2023r.

Posiedzenie w siedzibie ZIAD Bielsko-Biała

We wtorek, 8 sierpnia 2023 r. w siedzibie ZIAD Bielsko-Biała odbyło się wspólne posiedzenie władz samorządowych, instytucji rynku pracy, Władz Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, a także pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Nauk Inżynieryjno-Technicznych. Spotkanie było następstwem otrzymania uprawnienia do prowadzenia studiów inżynierskich o profilu praktycznym na kierunku Energetyka odnawialna i zarządzanie energią przez MUP Oświęcim. Dyrektor Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych, dr Joanna Stuglik wyraziła wdzięczność za przybycie oraz zainteresowanie ofertą edukacyjną naszej Uczelni.

Część wstępna poświęcona była wystąpieniu JM Rektor dr Sonii Grychtoł, prof. MUP, która wyraziła ogromną wdzięczność za podjęcie współpracy realizacji zajęć praktycznych dla przyszłych studentów kierunku Energetyka odnawialna i zarządzanie energią. Następnie Prezes ZIAD Bielsko-Biała Dariusz Mrzygłód podkreślił znaczenie nowego kierunku studiów dla aktualnych trendów panujących na rynku pracy, tym samym wyrażając gotowość ZIAD do udostępnienia swoich laboratoriów. Jako ostatni głos zabrał Dyrektor fabryki ABB Bielsko-Biała jednocześnie Przewodniczący Rady Uczelni. Pan Grzegorz Konior wyraził swoje uznanie wobec otrzymania pozytywnej decyzji Ministerstwa zwracając uwagę,  że jest to istotny krok w rozwoju Uczelni.

Dyrektor Instytutu podkreśliła, że nowy kierunek kształcenia jest efektem między innym rozmów i sugestii wynikających z takich spotkań Rady. Dr Joanna Stuglik omówiła również założenia kierunku Energetyka odnawialna i zarządzanie energią. Patronat nad kierunkiem objął TAURON Nowe Technologie  S.A. oraz będzie tak dostosowany, aby przyszli absolwenci mogli przystąpić do egzaminu nabywając tym samym uprawnienia na dozór budowlany w zakresie instalacji elektrycznych.

W kolejnej część spotkania odbyła się  wizytacja laboratoriów ZIAD, przeznaczonych do kształcenia przyszłych studentów. Następnie przedstawiciele Uczelni udali się do laboratoriów firmy JANTAR . Zaprezentowano laboratorium RFID, które również może być wykorzystane dla realizacji zajęć praktycznych dla studentów MUP Oświęcim.

Spotkanie zakończyło się wizytą w inteligentnej fabryce AB, gdzie Dyrektor Grzegorz Konior zapoznał przedstawicieli Uczelni z funkcjonowaniem fabryki, nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, logistycznymi i zarządczymi. Fabryka może być doskonałym miejscem wizyt studyjnych oraz praktyk studenckich na kierunku Energetyka odnawialna i zarządzanie energią.