Poznaj nasze kierunki studiów

Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu nowym partnerem Uczelni

Data utworzenia: 4 marca 2021r.

Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu nowym partnerem Uczelni

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że w dniu 2 marca 2020 r. JM Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu dr Sonia Grychtoł podpisała porozumienie o współpracy z Panią Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu mgr Grażyną Gawłowską, dzięki czemu Uczelnia zyskała kolejnego partnera.

Celem porozumienia jest przede wszystkim realizacja przedsięwzięć edukacyjnych, badawczych, promocyjnych, szkoleniowych oraz rozwojowych i obejmuje w szczególności:

  • budowanie mechanizmów służących przygotowaniu przyszłej kadry dla potrzeb rynku pracy,
  • organizowanie m.in.: seminariów, konferencji, paneli dyskusyjnych, warsztatów, a także szkoleń,
  • spotkania konsultacyjne w sprawach działalności organizacyjnej, dydaktycznej i promocyjnej,
  • wsparcie przy tworzeniu nowej oferty edukacyjnej uwzględniającej zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym,
  • przedstawianie uczniom szkoły możliwości kontynuowania nauki na kierunkach realizowanych w Uczelni,
  • umożliwienie realizacji badań, postaw i oczekiwań uczniów w kontekście ich rozwoju zawodowego,
  • wspieranie przyszłych inicjatyw i innowacji edukacyjno-dydaktycznych,
  • tworzenie ram do organizacji zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych.

Mamy nadzieję, że nawiązane porozumienie o współpracy będzie przebiegało owocnie i przyniesie obopólne korzyści.