Poznaj nasze kierunki studiów

Powstała nowa organizacja studencka w MUP!

Data utworzenia: 1 lutego 2024r.

Studenci należący do drużyny hokejowej UHT Sabers Oświęcim pozują do zdjęcia

Akademicka Drużyna Hokejowa UHT SABERS OŚWIĘCIM to nowa organizacja studencka zrzeszająca hokeistów studiujących w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Opiekunem koła został mgr wych. fiz. Łukasz Jasek, natomiast funkcję przewodniczącego objął student II roku Finansów i rachunkowości – Wojciech Zając.

Oświęcimskie Szable tworzą zgrany zespół nie tylko na lodzie, ale także poza nim, powołując do życia nowe koło naukowe. Jego celem będzie nie tylko podnoszenie sprawności fizycznej studentów czy poszerzanie wiedzy merytorycznej i umiejętności sportowych członków koła. To także reprezentowanie Małopolskiej Uczelni Państwowej na arenie międzynarodowej poprzez udział w wydarzeniach sportowych, meczach, szkoleniach i obozach treningowych.


Aktualnie w murach oświęcimskiej Uczelni aktywnie funkcjonuje 14 organizacji studenckich. Zapraszamy do kontaktu z opiekunami studenckich organizacji oraz członkami kół naukowych:

 • Koło Naukowe Anglików,
 • Koło Naukowe Sztuk Walki,
 • Studenckie Koło Naukowe Matematyków,
 • Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Rodziny,
 • Koło Naukowe Młodych Pedagogów,
 • Studenckie Koło Naukowe Inicjatyw Publicznych ORŁY,
 • Studenckie Koło Inicjatyw Przedsiębiorczych SKIP,
 • Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa,
 • Studenckie Koło Kultury Fizycznej,
 • Studenckie Koło Naukowe Dietetyków,
 • Studenckie Koło Symulacji Medycznej,
 • Studenckie Koło Naukowe „Atropinka”,
 • Akademicka Drużyna Hokejowa UHT SABERS OŚWIĘCIM.