Poznaj nasze kierunki studiów

Pożegnaliśmy Absolwentów rocznika 2021

Data utworzenia: 21 października 2021r.

Grupa absolwentów w togach absolwenckich rzuca w górę biretem

W środę 20 października 2021 r. w murach Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyła się niezwykle wzruszająca uroczystość Pożegnania Absolwentów Uczelni rocznika 2021.

Po raz kolejny Aula im. Kazimierza Piechowskiego wypełniła się byłymi już studentami oświęcimskiej Alma Mater, którzy w togach absolwenckich przybyli wraz ze swoimi najbliższymi, aby po raz ostatni spotkać się w murach Uczelni z osobami, z którymi przez ostatnie kilka lat dzielili zarówno swoje sukcesy, jak i porażki.

Uroczystość otworzyła JM Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP, która podczas swojej przemowy podsumowała minione lata, pogratulowała wszystkim tegorocznym absolwentom ukończenia studiów, życzyła sukcesów w życiu prywatnym i zawodowych, a także zachęcała, by dalej kontynuowali swoją drogę w dążeniu do zamierzonych sobie celów.

Podczas wydarzenia Pan Prorektor ds. Studenckich i Promocji dr Radosław Folga podziękował absolwentom za wszystkie lata studiowania, a także złożył im życzenia powodzenia oraz znalezienia wymarzonej pracy, którą wykonuje się z pasją i zaangażowaniem.

W imieniu wszystkich absolwentów rocznika 2021 głos zabrały: Wioletta Mendrygał oraz Klaudia Pietrzyk, które w trakcie wzruszającej przemowy, podzieliły się swoimi wspomnieniami ze studiów oraz podziękowały Władzom Uczelni, nauczycielom akademickim, promotorom, recenzentom oraz wszystkim pozostałym pracownikom za trud, zaangażowanie i wysiłek włożony w ich wykształcenie.

W trakcie uroczystości wyróżniona została najlepsza absolwentka Uczelni Agata Dybał, która uzyskała najwyższą średnią ocen z całego toku studiów spośród wszystkich absolwentów w roku akademickim 2020/2021.

Na zakończenie uroczystości tradycyjnie już przed wejściem do budynku Collegium Primum wykonano pamiątkowe zdjęcie, a absolwenci dokonali symbolicznego zakończenia studiów rzucając w górę biretem.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na naszym profilu facebookowym: https://www.facebook.com/MUPOswiecim/photos/