Poznaj nasze kierunki studiów

Poznajcie zwycięzców konkursu na najlepszą pracę dyplomową w 2021 roku!

Data utworzenia: 30 listopada 2021r.

Poznajcie zwycięzców konkursu na najlepszą pracę dyplomową w 2021 roku!

Szanowni Państwo,

W imieniu Kapituły Konkursu na najlepszą pracę dyplomową 2021 roku w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, odpowiednio z dziedzin nauk:

  • społecznych i humanistycznych (odrębnie dla prac licencjackich i magisterskich),
  • medycznych i nauk o zdrowiu (odrębnie dla prac licencjackich i magisterskich)
  •  inżynieryjno-technicznych (odrębnie dla prac licencjackich i magisterskich),

mamy przyjemność ogłosić wyniki postępowania konkursowego.

Po burzliwych obradach Kapituły, wyłoniono szczęśliwych zwycięzców!

Należą do nich:

 

  • Michał Rejdych – zwycięzca pracy inżynierskiej z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych pt: Intelliiot, czyli internet rzeczy w oparciu o serwer node.js oraz mikrokontroler ESP8266 (NODEMCU) (promotor: prof. dr hab. Piotr Porwik).

 

  • Łukasz Tatoj – zwycięzca pracy licencjackiej z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych pt: Ocena przydatności statystycznych metod zarządzania jakością produkcji (promotor: dr Dobrochna Sztajerska).

 

  • Agata Ligęza – zwyciężczyni pracy magisterskiej z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych pt: Blaski i cienie posiadania dziecka wysoko wrażliwego. Dylematy i błędy rodzicielskich oddziaływań (promotor: dr hab. Alina Górniok-Naglik, prof. MUP).

 

  • Barbara Wojdyła – zwyciężczyni pracy licencjackiej z dziedziny nauk medycznych i o zdrowiu pt: Ocena zachowań żywieniowych pod kątem wzmacniania odporności w dobie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 u mieszkańców powiatu chrzanowskiego (promotor: dr inż. Anna Kościej).

 

  • Bożena Żołneczko – zwyciężczyni pracy magisterskiej z dziedziny nauk medycznych i o zdrowiu pt: Analiza zachowań zdrowotnych pielęgniarek w zakresie profilaktyki raka sutka (promotor: dr n. med. Anita Kocięba-Łaciak).

 

Wszystkim laureatom, osobom zgłoszonym do Konkursu oraz promotorom ich prac dyplomowych serdecznie gratulujemy!

Cieszymy się, że poprzez inicjatywę taką jak ten Konkurs, możemy propagować i rozwijać w Uczelni idee dbania o najwyższą jakość kształcenia oraz zdrowego współzawodnictwa wśród wspólnoty akademickiej.


Gala rozdania nagród dla laureatów, jeśli sytuacja pandemiczna na to pozwoli, odbędzie się z początkiem nowego roku kalendarzowego, o czym na bieżąco będziemy Państwa informować.