Poznaj nasze kierunki studiów

Poznajcie zwycięzców konkursu na najlepszą pracę dyplomową w 2022 roku!

Data utworzenia: 2 grudnia 2022r.

Poznajcie zwycięzców konkursu na najlepszą pracę dyplomową w 2022 roku!

Szanowni Państwo,

W imieniu Kapituły Konkursu na najlepszą pracę dyplomową 2022 roku w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, odpowiednio z dziedzin nauk:

– społecznych i humanistycznych (odrębnie dla prac licencjackich i magisterskich),

– medycznych i nauk o zdrowiu (odrębnie dla prac licencjackich i magisterskich),

– inżynieryjno-technicznych (odrębnie dla prac licencjackich i magisterskich),

mamy przyjemność ogłosić wyniki postępowania konkursowego.


Po burzliwych obradach Kapituły, wyłoniono szczęśliwych zwycięzców!

Należą do nich:

  • w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych:

1) Martyna Drabczyk, autorka pracy licencjackiej pt.: Kryptowaluty jako współczesna forma pieniądza (promotor: dr Justyna Dąbrowska)

2) Małgorzata Skrzypek, autorka pracy magisterskiej pt.: Współpraca środowiska rodzinnego  z nauczycielami w profilaktyce i terapii logopedycznej (promotor dr Jadwiga Oleksy)

 

  • w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu:

Patrycja Starowicz, autorka pracy magisterskiej pt.: Analiza poziomu wiedzy personelu pielęgniarskiego oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz bloku operacyjnego w zakresie wykrywania zaburzeń rytmu serca (promotor: dr n. med. Anita Kocięba-Łaciak)

 

  • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych:

Natalia Dziwak, autorka pracy inżynierskiej pt.: Kontrola jakości wyrobów gotowych z wykorzystaniem narzędzi zarządzania procesowego (promotor: dr Dobrochna Sztajerska)

 

Wszystkim laureatom, osobom zgłoszonym do Konkursu oraz promotorom ich prac dyplomowych serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy również za długie, ciekawe, merytoryczne, ale jakże owocne obrady Kapituły Konkursu na najlepszą pracę dyplomową 2022 roku. Cieszymy się, że poprzez inicjatywę taką jak ten Konkurs, możemy propagować i rozwijać w Uczelni idee dbania o najwyższą jakość kształcenia oraz zdrowego współzawodnictwa wśród wspólnoty akademickiej.


Gala rozdania nagród dla laureatów, odbędzie się z początkiem nowego roku kalendarzowego, o czym na bieżąco będziemy Państwa informować.