Poznaj nasze kierunki studiów

Poznajcie zwycięzców konkursu na najlepszą pracę dyplomową w 2023 roku!

Data utworzenia: 30 listopada 2023r.

Poznajcie zwycięzców konkursu na najlepszą pracę dyplomową w 2023 roku!

Szanowni Państwo,

w imieniu Kapituły Konkursu na najlepszą pracę dyplomową 2023 roku w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, odpowiednio z dziedzin nauk:

 • społecznych i humanistycznych (odrębnie dla prac licencjackich i magisterskich),
 • medycznych i nauk o zdrowiu (odrębnie dla prac licencjackich i magisterskich),
 • inżynieryjno-technicznych (odrębnie dla prac licencjackich i magisterskich),

mamy przyjemność ogłosić wyniki postępowania konkursowego.

Po burzliwych obradach Kapituły, wyłoniono szczęśliwych zwycięzców! Należą do nich:

 • w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych:

1) Krystian Piasecki (absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość), autor pracy licencjackiej pt.: Rola wynagrodzeń w sektorze IT, promotor: dr inż. Łukasz Dąbek,

2) Damian Gerycki (absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Politologia), autor pracy magisterskiej pt.: Kynologia ratownicza w strukturach ochotniczej i państwowej straży pożarnej w Polsce, promotor: dr Krzysztof Małysa.

 • w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu:

1) Kamil Pajor (absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne), autor pracy licencjackiej pt.: Wpływ szkoleń turystów górskich z hipotermii na ich bezpieczeństwo własne oraz jakość udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, promotor: dr Piotr Surmiak,

2) Dorota Pietraszek (absolwentka studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo), autorka pracy magisterskiej pt.: Wypalenie zawodowe u pielęgniarek w stacjonarnych i dziennych oddziałach psychiatrycznych w czasie pandemii Covid-19, promotor: dr Joanna Trawińska.

 • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych:

1) Michał Rejdych (absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji), autor pracy magisterskiej pt.: Wsparcie procesu zarządzania wybranymi narzędziami Lean Managment w oparciu o praktyczne zastosowanie technologii IT, promotor: dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora, prof. MUP.

 

Wszystkim laureatom, osobom zgłoszonym do Konkursu oraz promotorom ich prac dyplomowych serdecznie gratulujemy!


Dziękujemy za długie, ciekawe, merytoryczne, ale jakże owocne obrady Kapituły Konkursu na najlepszą pracę dyplomową 2023 roku, która pracowała w składzie:

1) z dziedzin nauk społecznych i humanistycznych:

 1. prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur – Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych – Przewodnicząca;
 2. dr Jan Czechowski – Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych;
 3. dr Elwira Miter-Dąbrowska – Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych;
 4. dr Marian Krupa – Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych;
 5. dr Bernardyna Zemła – Instytut Nauk o Zdrowiu;
 6. dr Marek Niechwiej – Instytut Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie;

2) z dziedzin nauk medycznych i nauk o zdrowiu:

 1. prof. dr hab. Zbigniew Krowicki – Instytut Nauk o Zdrowiu – Przewodniczący;
 2. dr n. o kult. fiz. Zbigniew Pawelak – Instytut Nauk o Zdrowiu;
 3. dr n. o zdr. Tomasz Iwański – Instytut Nauk o Zdrowiu;
 4. dr Bożena Tyran – Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych;
 5. dr hab. Agnieszka Palej, prof. MUP – Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych;
 6. dr Jarosław Zwierzyna – Instytut Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie;

3) z dziedzin nauk inżynieryjno-technicznych:

 1. dr inż. Wiesław Madej – Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych – Przewodniczący;
 2. dr inż. Katarzyna Pantoł – Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych;
 3. dr inż. Andrzej Kandyba – Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych;
 4. dr n. med. Wiesława Kołodziej – Instytut Nauk o Zdrowiu;
 5. dr Marek Bielski – Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych;
 6. dr Anna Jonkisz-Zacny – Instytut Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie.

 

Cieszymy się, że poprzez inicjatywę taką jak ten Konkurs możemy propagować i rozwijać w Uczelni idee dbania o najwyższą jakość kształcenia oraz zdrowego współzawodnictwa wśród wspólnoty akademickiej.


Gala rozdania nagród dla laureatów, odbędzie się z początkiem nowego roku kalendarzowego, o czym na bieżąco będziemy Państwa informować.