Poznaj nasze kierunki studiów

Poznajmy nowych Prorektorów na kadencję 2020-2024

Data utworzenia: 15 września 2020r.

Poznajmy nowych Prorektorów na kadencję 2020-2024

W dniu 7 września 2020 r. podczas pierwszego posiedzenia Senatu Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu w kadencji 2020-2024 Jej Magnificencja Rektor dr Sonia Grychtoł powołała na funkcję prorektorów: dr Katarzynę Wadoń -Kasprzak oraz dr. Radosława Folgę.

 

 Dr Katarzyna Wadoń – Kasprzak ponownie  Prorektorem ds. nauczania i ogólnych.

Dr Katarzyna Wadoń – Kasprzak jest związana z MUP Oświęcim od 2015 roku, początkowo jako wykładowca w Instytucie Informatyki oraz Instytucie Zarządzania i Inżynierii Produkcji, a od połowy 2017 r.  jako prorektor ds. ogólnych i nauczania.

Pani Doktor ukończyła studia na Wydziale Matematyczno – Fizyczno – Technicznym Wyższej  Szkoły Pedagogicznej w Krakowie na kierunku matematyka o specjalności nauczycielskiej, a także  studia podyplomowe z Informatyki na Akademii Pedagogicznej. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskała broniąc rozprawy doktorskiej pt. „Kształtowanie pojęcia parametru przez uczniów gimnazjum w toku badań długoterminowych w trakcie zintegrowanej nauki matematyki i informatyki”.

Dr Wadoń-Kasprzak  uczestniczyła w wielu krajowych oraz międzynarodowych seminariach i konferencjach, dotyczących przede wszystkim technologii informacyjnej czy zagadnień związanych z zastosowaniem nowoczesnych technologii w matematyce.

Ponadto jest także autorem licznych publikacji w języku polskim i angielskim.

 

 

Dr Radosław Folga nowym Prorektorem ds. studenckich.

 

Dr Radosław Folga od roku 2007 pracuje w Uczelni na stanowisku adiunkta w Instytucie Zarządzania i Inżynierii Produkcji, w którym do 31.08.2020 r. pełnił  funkcję zastępcy dyrektora instytutu.

Ukończył Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach na kierunku Gospodarka Miejska i Regionalna oraz na kierunku Public Relations, a także Studium Pedagogiczne w zakresie pedagogiczno-ekonomicznym. Doktorat z dziedziny ekonomii obronił w 2017 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Dr Folga jest autorem szesnastu publikacji z zakresu marketingu, zarządzania w sektorze publicznym oraz ekonomii, kilku w języku angielskim. Bierze aktywny udział w konferencjach o charakterze naukowym. Obszar jego naukowych zainteresowań to ekonomia, marketing, w szczególności public relations, marketing terytorialny oraz zarządzanie publiczne.

W sprawach studenckich ma bogate doświadczenie. Od dziesięciu lat sprawuje funkcję koordynatora ds. praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie. W okresie 2013-2020 pełnił funkcję opiekuna naukowego Studenckiego Koła Inicjatyw Publicznych Orły oraz kilka razy opiekuna studentów na pierwszym roku studiów. Wraz ze studentami organizował kilkudniowe wyjazdy warsztatowe, wizyty studyjne oraz liczne przedsięwzięcia na uczelni. W ministerialnym pilotażowym Programie Płatnych Praktyk Zawodowych był koordynatorem praktyk studenckich, a w obecnym projekcie „Uczelnia na wyższym poziomie – zintegrowany program rozwoju MUP im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu” pełni funkcję koordynator Instytutów ds. szkoleń studentów. W latach 2012-2016 był Rzecznikiem Dyscyplinarnym ds. Studentów.

 

Nowym Prorektorom życzymy powodzenia w pełnieniu swojej misji, samych sukcesów i pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.