Poznaj nasze kierunki studiów

Prace inżynierskie i licencjackie naszych absolwentek nagrodzone w konkursie ARP

Data utworzenia: 27 września 2019r.

Prace inżynierskie i licencjackie naszych absolwentek nagrodzone w konkursie ARP

Tegoroczne absolwentki naszej Uczelni zostały laureatkami I edycji konkursu O NAGRODĘ PREZESA AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską z zakresu innowacji, restrukturyzacji i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.

W kategorii praca inżynierska nasza absolwentka: Barbara Rudnicka zajęła 2 miejsce, natomiast  w kategorii praca licencjacka również nasza absolwentka Agnieszka Fic otrzymała wyróżnienie.

Promotorem pracy absolwentki kierunku Zarządzanie i  inżynieria produkcji Barbary Rudnickiej była Pani Dyrektor Instytutu Zarządzania i inżynierii produkcji dr Joanna Stuglik, a temat pracy to:  „Zarządzanie jakością w procesie uzdatniania wody do celów konsumpcyjnych„.  Praca została napisana na przykladzie PWiK w Oświęcimiu i odbytej tam praktyki ministerialnej.

Promotorem pracy pt.” Prymat innowacji w zarządzaniu szkołami podstawowymi w dobie zmian systemu oświaty w Polsce” ,  autorstwa Agnieszki Fic z kierunku Zarządzanie był Zastępca Dyrektora Instytutu Zarządzania  inżynierii produkcji dr Radosław Folga.

Organizatorem konkursu była Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., a jego celem było wzmocnienie współpracy pomiędzy światem nauki i biznesu oraz w rozwój gospodarki opartej na wiedzy.

Nagrody dzisiaj przyznawane są uhonorowaniem pracy absolwentów szkół zawodowych. Postawiliśmy na te obszary, które są bliskie naszej codziennej działalności: nagradzamy autorów prac w dziedzinie restrukturyzacji, innowacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Biznes potrzebuje świeżych pomysłów, ale przede wszystkim musi wiedzieć, że są one na wyciągnięcie ręki. Jestem przekonany, że dzięki naszemu projektowi uda się przy okazji „odczarować” szkolnictwo zawodowe i pokazać jego możliwości, bo rozwój gospodarczy nie jest możliwy bez ścisłej współpracy nauki i biznesu – powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

W rozdaniu nagród wzięli udział m.in. wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych profesor Witold Stankowski- Rektor naszej Uczelni. Honorowy patronat nad konkursem objęła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Źródło: https://www.arp.pl/dla-mediow/aktualnosci/arp-s.a.-nagradza-absolwentow-panstwowych-wyzszych-szkol-zawodowych