Poznaj nasze kierunki studiów

Pracownicy Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych na Erasmusie w Ostrawie

Data utworzenia: 31 stycznia 2024r.

Nasze wykładowczynie pozują do zdjęcia z przedstawicielami Uniwersytetu Ostrawskiego przed jego wejściem

W dniach 15-19 stycznia 2024 r., w ramach programu Erasmus+, prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur i dr hab. Anna Szafrańska, prof. MUP z Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych zrealizowały wyjazd szkoleniowy do Uniwersytetu Ostrawskiego w Czechach, który miał na celu zainicjowanie współpracy dydaktycznej i badawczej.

W trakcie wizyty pracownicy naszej Uczelni przeprowadzili szereg szkoleń dla studentów i nauczycieli akademickich oraz nawiązali współpracę w zakresie:

  • wymiany dydaktycznej i szkoleniowej studentów oraz nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+,
  • możliwości prowadzenia badań oraz wspólnych projektów badawczych w obszarze edukacji w polskich, a także czeskich placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach kultury) i uczelniach wyższych,
  • przygotowania wspólnych publikacji w indeksowanych czasopismach naukowych,
  • współorganizacji międzynarodowych konferencji naukowych.

Warto zaznaczyć, że Uniwersytet Ostrawski (UO) jest ważną publiczną instytucją edukacyjną i naukowo-badawczą zarówno w Ostrawie, jak i całym regionie morawsko-śląskim. Składa się z 6 wydziałów, na których – w ramach akredytowanych programów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich – kształci się łącznie prawie 10 tysięcy studentów.

Jednym z priorytetów UO jest funkcjonowanie w międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach akademickich. W rankingach międzynarodowych Uniwersytet ten jest notowany m.in. w: US News Best Global Universities Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU), QS EECA, The Center for World University Rankings (CWUR) czy The Times Higher Education World University Rankings (THE).