Poznaj nasze kierunki studiów

Pracownicy Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu Uczelni PWSZ w Oświęcimiu, w ośrodku przygotowań NATO

Data utworzenia: 8 listopada 2016r.

Pracownicy Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu Uczelni PWSZ w Oświęcimiu, w ośrodku przygotowań NATO

Pracownicy Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu uczestniczyli w 8 Europejskim Sympozjum Hipoksji, które odbyło się w dniach 9-11.09, 2016 roku w Słowenii. Sympozjum odbywało się w międzynarodowym ośrodku przygotowań do działań wysokogórskich żołnierzy  NATO.  Prof. Urszula Szmatlan-Gabryś i prof. Tomasz Gabryś zaprezentowali prace, które powstały w ramach badań prowadzonych w grancie Rozwój Sportu Akademickiego. Była to także okazja do zapoznania się z licznymi opracowaniami dotyczącymi przygotowania żołnierzy NATO do udziału w akcjach bojowych prowadzonych w warunkach ekstremalnych (Afganistan, Irak). Niewątpliwie wiedza i doświadczenia wyniesione z udziału w sympozjum i bezpośrednich kontaktów z naukowcami i żołnierzami NATO przyczyni się do wzbogacenia zajęć studentów naszej Uczelni poprowadzonych w ramach specjalności – wychowanie fizyczne w służbach mundurowych. Powstanie program wzbogacający Survival w warunkach letnich i zimowych o wymagania stawiane żołnierzom NATO podczas przygotowań do misji.