Poznaj nasze kierunki studiów

Pracownicy MUP Oświęcim uczestnikami XVIII Międzynarodowego Kongresu Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw

Data utworzenia: 7 października 2019r.

Pracownicy MUP Oświęcim uczestnikami XVIII Międzynarodowego Kongresu Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw

W dniach 26 – 27 września 2019 roku Kwestor Małopolskiej Uczelni Państwowej mgr Justyna Kuglin oraz pracownik Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego dr Katarzyna Piskrzyńska,  uczestniczyły w XVIII Międzynarodowym Kongresie Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw. Kongres odbył się w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Licznie przybyli eksperci zarówno z Polski,  jak i z zagranicy wymienili doświadczenia odnośnie problemów, wyzwań i perspektyw stojących przed audytorami, kontrolerami wewnętrznymi, kontrolą zarządczą oraz w obszarze zarządzania ryzykiem korporacyjnym, szeroko pojętą korupcją, governance, czy coplience. Wśród tematów dominowały te związane między innymi z bezpieczeństwem informacji, cyberbezpieczeństwem, systemem i narzędziami antyfraudowymi,  whistleblowingiem, a także zarządzanie ryzykiem.

Warto  wspomnieć, że Kongres odbywa się cyklicznie i jest jedynym wydarzeniem o takim charakterze w Polsce.