Poznaj nasze kierunki studiów

Pracujesz? Chcesz studiować całkowicie za darmo?

Data utworzenia: 8 listopada 2016r.

Pracujesz? Chcesz studiować całkowicie za darmo?

Pracujesz?

Chcesz studiować całkowicie za darmo?

Chcesz podnosić swoje kwalifikacje i być bardziej atrakcyjny dla pracodawcy?

Mamy dla Ciebie korzystną ofertę!

11 kierunków studiów jest dostępnych dla Ciebie!

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
INFORMATYKA
PRACA SOCJALNA
PEDAGOGIKA

PIELĘGNIARSTWO – PIERWSZY I DRUGI STOPIEŃ
POLITOLOGIA – PIERWSZY I DRUGI STOPIEŃ
ZARZĄDZANIE
FILOLOGIA ANGIELSKA
FILOLOGIA GERMAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu oferuje możliwość studiowania w trybie popołudniowym* dla pracujących.

Warunkiem jest zgromadzenie grupy 15 zainteresowanych osób.

 

Ale to nie wszystko!

 

Chcesz łączyć naukę i pracę zawodową, my dbamy o jakość kształcenia, dlatego, zgodnie z
§ 12 obowiązującego Regulaminu Studiów „Za zgodą Dyrektora Instytutu, student może studiować według indywidualnego toku studiów. Indywidualny Tok Studiów polega na określeniu indywidualnych terminów i sposobów realizacji obowiązków dydaktycznych wynikających z planu studiów, w tym uzyskiwanie przez studenta zaliczeń oraz składanie egzaminów w terminach indywidualnie określonych w granicach danego semestru studiów oraz zwolnienie z obowiązku uczęszczania na zajęcia”.

 

Udowadniamy, że bez przeszkód można pogodzić naukę z pracą zawodową, nie ponosząc żadnych kosztów!

 

Studiuj blisko domu! Również wtedy, kiedy pracujesz!

Czekamy na Ciebie!

 

https://uczelniaoswiecim.edu.pl/Nasza-Oferta-44.html

 

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Nauczania – pok. 1.14 Collegium Primum, Oświęcim ul. Kolbego 8

tel. 33 842 98 13,

e-mail: dzialnauczania@pwsz-oswiecim.edu.pl

 

* – z wyjątkiem kierunku PIELĘGNIARSTWO