Poznaj nasze kierunki studiów

Prezentacja Projektów Założeń do Ustawy 2.0

Data utworzenia: 3 marca 2017r.

Prezentacja Projektów Założeń do Ustawy 2.0

W odpowiedzi na zaproszenie Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dra Jarosława Gowina dnia 1 marca 2017 roku w siedzibie Politechniki Warszawskiej
JM Rektor prof. zw. dr hab. Witold Stankowski uczestniczył  w prezentacji projektów założeń systemu szkolnictwa wyższego – Ustawa 2.0.

Projekt założeń zaprezentował Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dr Jarosław Gowin. Następnie miała miejsce sesja z udziałem Przewodniczącego Rady Narodowego Kongresu Nauki, Jarosława Górniaka oraz przedstawicieli trzech zespołów eksperckich, które przygotowały  pomysły na zmiany w systemie szkolnictwa wyższego
w Polsce. Zespoły te zostały wybrane w ramach konkursu Ustawa 2.0, zorganizowanym
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a na realizację tego zadania otrzymały granty po 300 tysięcy złotych.

Wyłonione zespoły pracowały pod kierownictwem prof. Huberta Izdebskiego z Uniwersytetu SWPS w Warszawie, prof. Marka Kwieka, reprezentującego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz dra hab. Arkadiusza Radwana, który jest Prezesem Instytutu Allerhanda w Krakowie.

Prezentacja projektów założeń systemu szkolnictwa wyższego – Ustawa 2.0  była okazją nie tylko do zapoznania się z założeniami, ale także  do dyskusji środowiska uczelni publicznych na temat proponowanych zmian.

Kolejnym etapem w planowanej reformie nauki i szkolnictwa wyższego będzie prezentacja ostatecznego projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym podczas Narodowego Kongresu Nauki, który zaplanowano we wrześniu bieżącego roku.

20170301_133446