Poznaj nasze kierunki studiów

Prof. dr hab. inż. Igor Piotr Kurytnik – zasłużonym dla polskiej metrologii

Data utworzenia: 31 października 2018r.

Prof. dr hab. inż. Igor Piotr Kurytnik – zasłużonym dla polskiej metrologii

Prof. dr hab. inż. Igor Piotr Kurytnik, nauczyciel akademicki oraz kierownik Zakładu Inżynierii Procesów i Jakości  w Instytucie Zarządzania i Inżynierii Produkcji znalazł się w gronie osób zasłużonych dla polskiej metrologii.

Z okazji  odbywającej się we wrześniu w Szczecinie 50. Międzyuczelnianej  Konferencji Metrologów, powstała Księga jubileuszowa, w której przedstawiono sylwetki polskich  metrologów, którzy wykazali się  szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie metrologii. Wśród nich znalazł się właśnie prof. Igor Kurytnik.

Pan Profesor w swoim dorobku naukowym posiada ponad 380 publikacji, w tym 15 książek, 40 patentów oraz 10 standardów, a jego  artykuły  można znaleźć w renomowanych czasopismach (Measurement, London; Izmeritelnaja Technika, Moskwa;  Measurement Automation Monitoring, Warszawa). Poza pracą w naszej Uczelni prof. Kurytnik  jest także członkiem  Akademii Inżynierskiej w Polsce, ekspertem PKN, członkiem Rad  Naukowych  czasopism „Pomiary Automatyka Robotyka” (Warszawa), „Wiadomości Elektrotechniczne” (Warszawa), „AEEE” (Czechy), „Eurasian Physical Technical Journal” i „Westnik (Kazachstan). Przez ostatnie 20 lat wypromował ponad 300 inżynierów i magistrów oraz 2 doktorów ( w tym doktora PhD w Kazachstanie, gdzie jako profesor wizytujący prowadził wykłady z miernictwa elektrycznego).