Poznaj nasze kierunki studiów

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Żarna oraz prof. nadzw. dr hab. Wadim Zadunajski członkami Komitetu Naukowego VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kaukaz. Historia, Przemiany, Perspektywy”

Data utworzenia: 6 lipca 2017r.

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Żarna oraz prof. nadzw. dr hab. Wadim Zadunajski członkami Komitetu Naukowego VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kaukaz. Historia, Przemiany, Perspektywy”

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Żarna oraz prof. nadzw. dr hab. Wadim Zadunajski z Instytutu Nauk  Politycznych im. Jana Karskiego zostali członkami Komitetu Naukowego VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kaukaz. Historia, Przemiany, Perspektywy” .

Konferencja odbędzie się w Rzeszowie w dniach 12-13 października 2017 r. To już kolejne spotkanie międzynarodowego grona badaczy Kaukazu, którego idea narodziła się w wyniku współpracy Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje okres od starożytności do czasów najnowszych. Jej celem jest prezentacja najnowszych wyników badań dotyczących regionu Kaukazu oraz stworzenie warunków do dyskusji i wymiany poglądów międzynarodowego grona ekspertów. Jednym z rezultatów spotkania będzie integracja środowiska naukowego oraz rozwijanie współpracy między ośrodkami naukowo-badawczymi z Polski i Kaukazu. W konferencji wezmą udział pracownicy naukowi, specjaliści, badacze, doktoranci i studenci zajmujący się wskazaną problematyką, pochodzących zarówno z Polski jak i innych państw, w szczególności z obszaru Kaukazu, a ponadto  przedstawiciele Polonii z regionu Kaukazu oraz narodów kaukaskich w Polsce. Obrady będą prowadzone w języku polskim, rosyjskim i angielskim.