Poznaj nasze kierunki studiów

Program Erasmus+ w naszej Uczelni

Program Erasmus+ w naszej Uczelni

Od listopada 2016 roku w ramach programu Erasmus+ zostały podpisane 4 umowy międzyinstytucjonalne z uczelniami europejskimi  (aż trzy umowy zawarto z uczelniami niemieckimi), dotyczące wzajemnej wymiany studentów oraz kadry dydaktycznej:

  1. Hochschule Merseburg, University of Applied Sciences w Niemczech – współpraca dot. kierunków: praca socjalna, informatyka,

Link: https://www.hs-merseburg.de

  1. Medizinische Hochschule Hannover (Hannover Medical School) w Niemczech – współpraca dot. kierunku pielęgniarstwo

Link: https://www.mh-hannover.de

  1. Universität Koblenz-Landau w Niemczech – współpraca dot. kierunków: politologia pierwszego i drugiego stopnia, filologia (angielska, germańska)

Link: https://www.uni-koblenz-landau.de/de

  1. Winnicki Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. M. Kociubińskiego (Vinnytsia State Mykhaylo Kotsyubynskiy Pedagogical University) na Ukrainie, współpraca dot. kierunków: pedagogika, politologia, filologia (angielska, germańska), informatyka, wychowanie fizyczne.

Zawarte umowy obowiązują do 2021 roku.

Łącznie w ramach Programu Erasmus+ nasza Uczelnia podpisała 14 umów z uczelniami krajów Unii Europejskiej związanymi z programem oraz 1 umowę z uczelnią z kraju partnerskiego – Ukraina.

indeks 2